การบังคับใช้กฎหมาย

 

coverlawenforcement

 

 

ผู้แต่ง : ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยบนถนน (ศวปถ.)
ความยาว/ราคา : 66 หน้า
สาระสังเขป :

 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เริ่มดำเนินโครงการกวดขันวินัยจราจรและลดอุบัติเหตุทั่วประเทศ (365 วันอันตรายหยุดความตายด้วยวินัยจราจร) เมื่อกลางปี 2551 เพื่อยกระดับการทำงานของผู้บังคับใช้กฎหมายทุกสถานีตำรวจ การดำเนินการดังกล่าวได้เปลี่ยนแปลงบทบาทเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นอย่างมากในเวทีอุบัติเหตุของประเทศ

 

รายงานประจำปีเรื่องการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ นับเป็นรายงานด้านการบังคับใช้กฎหมายที่จัดพิมพ์เผยแพร่เป็นปีแรก ในเวทีงานสัมมนาระดับชาติเรื่องอุบัติเหตุจราจรครั้งที่ 9 ซึ่งจัดให้มีขึ้นเมื่อระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2552 รายงานฉบับนี้ประกอบด้วยบทความทั้งเรื่องการบังคับใช้กฎหมาย การวิจัย และเทคโนโลยีด้านจราจร เพื่อพัฒนาการจัดการด้านบังคับใช้กฎหมายในอนาคต

เอกสารที่เกี่ยวข้อง : สำหรับเผยแพร่