ผลวิจัยยิ่งขับเร็ว ยิ่งเสี่ยงตายเพิ่ม

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2558 เวลา 21:30 น

พิธีเปิดงานสัมมนาระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ ๑๒

ครึ่งทางทศวรรษ...กับการจัดการที่เข็มแข็ง วันที่ ๑๔-๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร