ประมวลภาพงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14 เดิน ขี่ ขับ ไป-กลับ ปลอดภัย ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร  


10 ส.ค. 2562 479 แผนงาน : ศวปถ.& มนป.   


ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย (มนป.) สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนมาอย่างต่อเนื่อง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  จึงได้จัดให้มีการสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ขึ้นทุกๆ 2 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้ผู้บริหาร นักวิชาการ และผู้ปฏิบัติงานจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทราบนโยบายของรัฐบาลในการดำเนินงานด้านป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน และมีส่วนร่วมเสนอนโยบายสาธารณะ รวมทั้งแนวทางการบูรณาการในการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดผลลัพท์ที่ชัดเจนและยั่งยืน โดยในปีนี้มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 2,000 คน สามารถดาวน์โหลดรูปภาพบรรยากาศและไฟล์การนำเสนอตามกำหนดการซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

กำหนดการงานสัมมนาวิชาการระดับชาติเรื่องความปลอดภัยทางถนน  ครั้งที่ 14  คลิ๊กที่นี่ 

วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562

ห้อง Grand Hall 201-203 พิธีเปิด

1. ช่วงพิธีเปิดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติเรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14 

1.1 VTR "เดิน ขี่ ขับ ไป-กลับ ปลอดภัย"

1.2 รูปภาพบรรยากาศพิธีเปิด คลิ๊กที่นี่  

1.3 รูปภาพผู้ได้รับรางวัล Prim Minister Road Safety Awards คลิ๊กที่นี่ 

1.4 ปาฐกถาพิเศษ "คมนาคม กับ วิถีแห่งระบบความปลอดภัย" MOT & Safe System Approach

1.5 ปาฐกถานำ "มุ่งเสริมระบบความปลอดภัยทางถนนให้เข้มแข็ง"

1.6 ปาฐกถาพิเศษ "วัฒนธรรม ความเสี่ยง และความปลอดภัยทางถนน"

1.7 บรรยายพิเศษ "ก้าวใหม่ มอเตอร์ไซด์ ปลอดภัย"

Panel 1 The New VRU "สร้างภาพใหม่ให้คนเดิน ขี่ ได้ดีและปลอดภัย" 

ห้อง Grand Hall "กลไกจักการ" ถอดบทเรียน D-RTI (Distric-RTI) กับสิ่งดีๆที่น่าเรียนรู้

ห้อง MR 220-221 "ถนนปลอดภัย ใส่ใจ VRUs" (บทเรียน ตปท./ในประเทศ) 

ห้อง Grand Hall 202 "จักรยานยนต์ปลอดภัย ..ระบบ ABS,เลน/ช่องทาง จยย.,เข้มสมรรถนะคนขี่"

ห้อง Grand Hall 201 "รถรับ-ส่งนักเรียนกับการเดินทาง (ไป-กลับ) ที่ปลอดภัย

ห้อง MR 213 "เสริมพลังคนทำงาน กลไกการจัดการระดับพื้นที่"

ห้อง MR -214-217 "สถานศึกษาต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนนและมาตรการองค์กร"

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562

ห้อง Grand Hall 203 "ก้าวใหม่ กลไกจัดการระดับพื้นที่"

Panel 2 พลิกโฉมการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อความปลอดภัย VRU

ห้อง MR220-221 Ambulance Safety VS share responsibility

ห้อง Grand Hall 201 "ระบบการจัดการความปลอดภัยทางถนนในสถานประกอบการ"

ห้อง Grand Hall 202 "Pathway to the Futuer" เส้นทางสู่อนาคตที่ปลอดภัยของเด็กและเยาวชน

ห้อง MR 213 "เทคโรโลยี" การลงทุนที่ไม่สูญเปล่า

Panel 3 บทเรียนทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน From Decade of Action for RS. to SDG's 2030

ห้อง Grand Hall 202 พิธีปิด

2. ช่วงพิธีปิดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนนครั้งที่ 14

2.1 รูปภาพบรรยากาศพิธีปิด คลิ๊กที่นี่ 

2.2 รูปภาพจับรางวัลผู้โชคดีช่วงพิธีปิด คลิ๊กที่นี่

3.3 รูปภาพผู้ได้รับรางวัล ผลงานวิชาการ คลิ๊กที่นี่

ในส่วน ไฟล์การนำเสนอและบรรยากาศภายในห้องย่อย จะทยอยขึ้นเว็บไซด์  ตั้งแต่วันที่  13 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไปครับ

© 2018 - www.roadsafetythai.org All rights reserved