7 วัน..ช่วงสงกรานต์ ตายลดกว่า 74% -สวมหน้ากาก แต่ไม่ใส่หมวกกันน็อก  


20 เม.ย. 2563 1037 แผนงาน : ศวปถ.& มนป.   


"...เราเห็นสังคมพร้อมให้ความร่วมมือ+ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (ใส่หน้ากากอนามัย) และมีการสอดส่องและสังคมกดดัน( social pressure) กันอย่างแพร่หลาย .. แต่ยังไม่พบกับพฤติกรรมสวมหมวกนิรภัย ดังนั้น ในช่วงนี้ หมวกนิรภัยก็คงต้องเกาะกระแสโควิด เพื่อสร้างความคุ้นชินกับพฤติกรรมสวมหมวกนิรภัยด้วย..."

170420 covidac1 

ตรวจวัดไข้-ใส่หน้ากาก แต่ไม่มีการตรวจการใส่หมวกกันน็อก

ข้อมูลกองสาธารณสุขฉุกเฉิน(กสธฉ. )ระบบเฝ้าระวังบาดเจ็บทางถนนฉุกเฉิน (PHER Accident : Public Health Emergency Response)ช่วงระหว่างวันที่ 10-16 เม.ย. 2563

- ตาย 132 ราย ( ลดลง 385 ราย หรือ 74.47 % , เฉลี่ยตาย 19 ราย/วัน )

- ผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน (EMS) : 4,062 ราย (ลด 68.2 % เฉลี่ย 580.3 ราย/วัน )

- ผู้บาดเจ็บรุนแรง admit : 1,609 ราย (ลด 68.03 % เฉลี่ย 229.9 ราย/วัน )

- ดื่ม/เมาขับบาดเจ็บ : 1,189 (ลด 85.84 % เฉลี่ย 169.9 ราย/วัน )

- ดื่ม/เมาขับ (อายุ <20 ปี) บาดเจ็บ 92 ราย (ลด 93.7 % เฉลี่ย 13.1 ราย/วัน )

เคอร์ฟิว 6 วัน (10-15 เมย.63 จำนวน 325 ราย ( เฉลี่ย 54.17 ราย/วัน)

170420 covidac4

170420 covidac2

ตรวจวัดไข้-ใส่หน้ากาก แต่ไม่มีการตรวจการใส่หมวกกันน็อก

ประเด็นน่าสนใจ ..

(1) จักรยานยนต์เป็นยานพาหนะที่เกิดเหตุหลัก 81.74%

เราเห็นภาพจักรยานยนต์ใส่หน้ากากอนามัยเกือบ 100% และมีการตรวจเข้ม

แต่การสวมหมวกนิรภัย(กันน็อก) ของคนที่บาดเจ็บเข้าโรงพยาบาลยังพบเพียง 10-20% คนที่ใช้จักรยานยนต์ (เฉลี่ยรวม 14%)
และกลุ่มจักรยานยนต์ส่วนใหญ่ (65.86%) ล้มเอง

(2) ผู้บาดเจ็บที่ดื่มขับร่วมด้วย มีสัดส่วน (%) ที่ลดลงกว่าสงกรานต์ที่ผ่านมาถึง 2 เท่า สงกรานต์ที่ผ่านๆ มา ดื่มขับในกลุ่มผู้บาดเจ็บ 1/3 (35.63%) ปีนี้อยู่ที่ 17-18%

........สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 และ มาตรการสำคัญที่ส่งผลต่อการลดอุบัติเหตุและเมาขับ ได้แก่ อยู่บ้าน เดินทางกลับ ต่างจังหวัดลดลง 1/2 (ข้อมูลกระทรวงคมนาคมเดินทางลด 52%) ลดการใกล้ชิด/งดงานรื่นแรง มีเคอร์ฟิว และห้ามขายเหล้าทุกจังหวัด

เราเห็นสังคมพร้อมให้ความร่วมมือ+ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (ใส่หน้ากากอนามัย) และมีการสอดส่องและสังคมกดดัน( social pressure) กันอย่างแพร่หลาย .. แต่ยังไม่พบกับพฤติกรรมสวมหมวกนิรภัย

ดังนั้น ในช่วงนี้ หมวกนิรภัยก็คงต้องเกาะกระแสโควิด เพื่อสร้างความคุ้นชินกับพฤติกรรมสวมหมวกนิรภัยด้วย

1) ด่านโควิด .. ตรวจวัดไข้ใส่หน้ากากอนามัย ก็ขอให้เพิ่มดูการใส่หมวกนิรภัยด้วย

2.) สวมหมวกเต็มใบที่มี shield ใส ๆ ด้านหน้า .. ก็ช่วยป้องกันการติดเชื้อโควิดเพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่ง

 170420 covidac3

ตรวจวัดไข้-ใส่หน้ากาก แต่ไม่มีการตรวจการใส่หมวกกันน็อก

นพ.ธนะพงศ์ จินวงษ์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)

ที่มา : https://www.isranews.org/article/isranews-article/87718-accident.html

© 2018 - www.roadsafetythai.org All rights reserved