ผลวิจัยยิ่งขับเร็ว ยิ่งเสี่ยงตายเพิ่ม  


19 พ.ย. 2561 705 แผนงาน : ศวปถ.& มนป.   


ผลวิจัยยิ่งขับเร็ว ยิ่งเสี่ยงตายเพิ่ม

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558 เวลา 21:30 น

นพ.ธนะพงศ์ จินวงษ์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีดัชนีความรุนแรงอุบัติเหตุทางรถเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงเทศกาล มีผู้เสียชีวิต 11 ศพ ต่อการเกิดอุบัติเหตุ 100 ครั้ง ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับสูง ขณะที่หลายประเทศตั้งเป้าผู้เสียชีวิตเป็นศูนย์ด้วยการใช้มาตรการต่างๆ สาเหตุความรุนแรงมาจากความเร็ว การไม่ใช้อุปกรณ์ป้องกันและสภาพถนน พบว่า ความเร็วเป็นสาเหตุร้อยละ 10-25 สภาพถนนทางหลวงร้อยละ 75 ทั้งนี้ สภาพถนนในเขตเมืองมีการใช้ร่วมกันระหว่างคนเดิน คนปั่นจักรยาน และจักรยานยนต์  พบว่าคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เสียชีวิตสูง ทำให้มีการเสนอในงานสัมมนาระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 12 เพื่อให้เกิดการปรับลดอัตราความเร็วในเขตเมืองลง

นพ.ธนะพงศ์ กล่าวว่า ยิ่งเร็วยิ่งอันตราย ความเร็วเกิน 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ถ้าชนคนจะมีอัตราตายเกินร้อยละ 80 เร็วเพิ่มขึ้น 2 เท่าแรงปะทะเพิ่มขึ้น 4 เท่า หรือ ความเร็ว 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เท่ากับตกตึก 5 ชั้น ส่วนความเร็ว 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่ากับตกตึก 8 ชั้น  

ที่มา : 

© 2018 - www.roadsafetythai.org All rights reserved