เปิดรับยื่นข้อเสนอจัดจ้างทำวีดีทัศน์ (VTR) เปิดงาน "งานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14"


30 พ.ค. 2562 275 แผนงาน : ศวปถ.& มนป.


ประกาศเปิดรับยื่นข้อเสนอจัดจ้างทำวีดีทัศน์ (VTR) เปิดงาน 

"งานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14 ภายใต้แนวคิด "เดิน ขี่ ขับ ไป - กลับ ปลอดภัย : Play your part and share the road"

ในวันที่ 7 - 8 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและยื่นข้อเสนอได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2562

รายละเอียดข้อเสนอกด Download ด้านบนได้เลยครับ

ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอถึง "เลขาธิการมูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย" ส่งมาที่ มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย

เลขที่ 1 ห้อง 407 - 408 อาคารพร้อมพันธุ์ 2 ซอยลาดพร้าว 3 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900


© 2018 - www.roadsafetythai.org All rights reserved