ประกาศผู้ได้รับการจัดจ้างออแกไนเซอร์


24 มิ.ย. 2562 50 แผนงาน : ศวปถ.& มนป.


บริษัทผู้ได้รับการจัดจ้างการจัดเตรียมพื้นที่ห้องประชุมใหญ่และพิธีเปิด การจัดเตรียมห้องย่อย เวทีกลาง นิทรรศการ และอื่นๆ "งานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14" ภายใต้แนวคิด "เดิน ขี่ ขับ ไป-กลับ ปลอดภัย : Play your part and share the road" ในวันที่ 7 - 8 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ได้แก่ บริษัท บีโนวอิง จำกัด


© 2018 - www.roadsafetythai.org All rights reserved