ประกาศผู้ได้รับการจัดจ้างทำ VTR เปิดงาน


3 ก.ค. 2562 5 แผนงาน : ศวปถ.& มนป.


บริษัทผู้ได้รับการจัดจ้างทำ VTR เปิดงาน "งานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14 ภายใต้แนวคิด "เดิน ขี่ ขับ ไป - กลับ ปลอดภัย : Play your part and share the road" ในวันที่ 7 - 8 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ได้แก่ บริษัท อเดไลน์ กรุ๊ป จำกัด


© 2018 - www.roadsafetythai.org All rights reserved