ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกการยื่นข้อเสนอจัดซื้อจัดจ้าง โครงการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน ระยะที่ 7


29 ก.ย. 2566 357 แผนงาน : ศวปถ.& มนป.


ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกการยื่นข้อเสนอจัดซื้อจัดจ้าง โครงการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน ระยะที่ 7  

ตามที่ ศวปถ. ได้ดำเนินการประกาศยื่นข้อเสนอจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน ระยะที่ 7 

ในการนี้ ศวปถ. ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ดำเนินการโครงการ 5 km. Project เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามประกาศ ดังนี้


© 2018 - www.roadsafetythai.org All rights reserved