ใบสั่งจราจร-ต่อภาษี แฝงลดตายบนถนน?


16 ต.ค. 2566 48 แผนงาน : ศวปถ.& มนป.


ใบสั่งจราจร-ต่อภาษี แฝงลดตายบนถนน?
“ปมร้อน”ศาลปกครองกลางพิพากษา“เพิกถอน”ประกาศเกี่ยวกับกำหนดแบบ“ใบสั่ง”และจำนวนค่าปรับ...

สามารถติดตามต่อได้ที่ : https://www.dailynews.co.th/articles/2806410/https://www.dailynews.co.th/articles/2806410/


© 2018 - www.roadsafetythai.org All rights reserved