ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกการยื่นข้อเสนอจัดซื้อจัดจ้าง โครงการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน ระยะที่ 7


13 มิ.ย. 2567 223 แผนงาน : ศวปถ.& มนป.


ตามที่ ศวปถ. ได้ดำเนินการประกาศยื่นข้อเสนอจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน ระยะที่ 7

ในการนี้ ศวปถ. ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ดำเนินการ โครงการจัดจ้างออกแบบงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 16    เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามประกาศ ดังนี้

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบด้านบน


© 2018 - www.roadsafetythai.org All rights reserved