ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกการยื่นข้อเสนอจัดซื้อจัดจ้าง โครงการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน ระยะที่ 7


13 มิ.ย. 2567 217 แผนงาน : ศวปถ.& มนป.


ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกการยื่นข้อเสนอจัดซื้อจัดจ้าง โครงการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน ระยะที่ 7  

ตามที่ ศวปถ. ได้ดำเนินการประกาศยื่นข้อเสนอจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน ระยะที่ 7

ในการนี้ ศวปถ. ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ดำเนินการ  โครงการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนภายใต้แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน ฉบับที่ 5 ระหว่าง พ.ศ. 2566 2567 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามประกาศ ดังนี้

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบด้านบน


© 2018 - www.roadsafetythai.org All rights reserved