รายงานวิจัย

ผลโพล เรื่อง อุบัติเหตุบนทางถนนเป็นเรื่องของใคร

ศวปถ. ร่วมกับ ซุปเปอร์โพล ทำการสำรวจ เรื่อง อุบัติเหตุบนทางถนนเป็นเรื่องของใคร

ด้วย อุบัติเหตุบนทางถนนเกิดขึ้นทุกวัน และทุกคนมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายจากอุบัติเหตุบนทางถนนเกิดขึ้นกับตัวเอง และในช่วงเทศกาลต่างๆ มีข่าวการบาดเจ็บล้มตายของประชาชนจำนวนมากที่เกิดจากอุบัติเหตุทางถนน ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัย ซูเปอร์โพล มูลนิธิ สถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ จึงได้ร่วมกับ นายแพทย์ ธนะพงศ์ จินวงษ์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยบนทางถนน (ศวปถ.) เปิดเผยผลสำรวจ โพล เรื่อง อุบัติเหตุทางถนนเป็นเรื่องของใคร จำนวนทั้งสิ้น 1,196 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่าง วันที่ 5 - 14 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ที่ผ่านมา รายละเอียดสามารถดาวโหลดเอกสารแนบด้านล่างนี้ครับ