โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบออกใบอนุญาตขับขี่ให้เหมาะสมกับประเทศไทย

โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบออกใบอนุญาตขับขี่ให้เหมาะสมกับประเทศไทย

1 ก.ย. 2565 509 แผนงาน : ศวปถ.& มนป.


โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบออกใบอนุญาตขับขี่ให้เหมาะสมกับประเทศไทย

โดยศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

© 2018 - www.roadsafetythai.org All rights reserved