ลุยสกัด “อุบัติเหตุที่ต้นตอ” มุ่งเป้า 220 อำเภอเสี่ยงสูงสุด ตั้งเป้าลดตายอย่างน้อย 3,000 คน


7 มี.ค. 2566 532 แผนงาน : ศวปถ.& มนป.


สัมภาษณ์ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน นพ.ธนะพงศ์ จินวงษ์  3 เครือข่าย MOU ลุยสกัด “อุบัติเหตุที่ต้นตอ” มุ่งเป้า 220 อำเภอเสี่ยงสูงสุด ตั้งเป้าลดตายอย่างน้อย 3,000 คน

© 2018 - www.roadsafetythai.org All rights reserved