VDO infographic เครื่องมือ 5 ชิ้น

VDO infographic เครื่องมือ 5 ชิ้น

21 ก.พ. 2563 109 แผนงาน : ศวปถ.& มนป.


VDO infographic เครื่องมือ 5 ชิ้น
 

เครื่องมือ 5 ชิ้นเป็นตัวช่วย "คนทำงาน" ให้สามารถบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนแบบมุ่งผลลัพธ์ (result based management) ที่ชวนประมวลสถานการณ์อุบัติเหตุในพื้นที่ ตั้งเป้าหมาย (ผลลัพธ์) กำหนดตัวชี้วัดผลลัพธ์ ออกแบบกิจกรรมที่สอดคล้องกับผลลัพธ์ และประเมินผลและสะท้อนผลลัพธ์ดำเนินงาน

เครื่องมือชิ้นที่ 1 สามเหลี่ยมปัจจัยกำหนดสุขภาพ || 

เครื่องมือชิ้นที่ 2 แผนภูมิต้นไม้ปัญหา ||

เครื่องมือชิ้นที่ 3 บันไดผลลัพธ์ ||

เครื่องมือชิ้นที่ 4 การวิเคราะห์แรงเสริมแรงต้าน ||

เครื่องมือชิ้นที่ 5 การรวบรวมข้อมูลสะท้อนผลลัพธ์ ||

ดาวน์โหลดได้ที่ >>> VDO infographic เครื่องมือ 5 ชิ้น

สนใจดูรายละเอียดเครื่องมือ 5 ชิ้น >>> เครื่องมือ 5 ชิ้นที่ทำให้การขับเคลื่อนกลไก ศปถ. ไปสู่ผลลัพธ์

© 2018 - www.roadsafetythai.org All rights reserved