February 17 2014

ศวปถ. นำเสนอประเด็น ข้อมูลและข้อเสนอแนะ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2557 เพื่อแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุที่มักจจะเกิดช่วงในช่วงเทศกาล 

 
February 12 2014

เอกสารชิ้นนี้นำเสนอการคลี่คลายสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนในปีที่ 8 นับจากปี พ.ศ.

 
August 27 2013

นักวิชาการทีดีอาร์ไอชี้ผลตรวจสอบมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ พบตกมาตรฐานความปลอดภัยสูง เร่งกรมขนส่งทางบกออกประกาศควบคุมเบาะที่นั่ง-โครงสร้างรถ ชี้ช่วยลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุได้ หนุน รมว.คมนาคม ยกเลิกรถบัส 2 ชั้น เหตุไม่เหมาะใช้วิ่งทางลาดชัน

featured
August 14 2013

รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะที่มีจำนวนมากที่สุด คือร้อยละ 67.7 ของจำนวนรถทั้งหมดของประเทศ และเนื่องด้วยลักษณะทางกายภาพทำให้รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะที่มีจำนวนผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารบาดเจ็บและตายในสัดส่

featured
August 14 2013

ทุกรัฐบาลจะเน้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพราะเป็นแหล่งสำคัญของรายได้และการสร้างงาน ข้อมูลจากศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ม.ธรรมศาสตร์ ชี้ให้เห็นว่า การท่องเที่ยวทำให้เกิดรายได้ถึง 5.8 แสนล้านบาท