June 12 2015

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ โรงแรมดิเอทัส ลุมพินี กรุงเทพฯ 

 
May 26 2015

        เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมโรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ

 
May 26 2015

   เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมโรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ

 
February 17 2014

ศวปถ. นำเสนอประเด็น ข้อมูลและข้อเสนอแนะ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2557 เพื่อแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุที่มักจจะเกิดช่วงในช่วงเทศกาล 

 
February 12 2014

เอกสารชิ้นนี้นำเสนอการคลี่คลายสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนในปีที่ 8 นับจากปี พ.ศ.

 
August 27 2013

นักวิชาการทีดีอาร์ไอชี้ผลตรวจสอบมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ พบตกมาตรฐานความปลอดภัยสูง เร่งกรมขนส่งทางบกออกประกาศควบคุมเบาะที่นั่ง-โครงสร้างรถ ชี้ช่วยลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุได้ หนุน รมว.คมนาคม ยกเลิกรถบัส 2 ชั้น เหตุไม่เหมาะใช้วิ่งทางลาดชัน