พสกนิกรเดินทาง

พสกนิกรเดินทาง

ตามที่สำนักพระราชวัง ได้ประกาศให้พสกนิกรชาวไทย ได้เข้าเฝ้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จประปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ทางกระทรวงมหาดไทย ได้รับภารกิจ การสนับสนุนให้ประชาชนเดินทาง ตั้งแต่ระหว่างเดือน ตุลาคม ถึง มกราคม ซึ่งประมาณการว่าจะมีผู้เดินทาง 255,000 คน ซึ่งสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นสำคัญนอกจากความสะดวกสบายในการรับส่ง และที่พักแล้ว ต้องคำนึงถึง "ความปลอดภัยตลอดการเดินทางทั้งไปและกลับ"ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องจัดเตรียมควบคู่ไปด้วย โดยมีข้อพิจารณาเสนอแนะสำหรับหน่วยงานที่จัดเตรียมเดินทาง ตามไฟล์ที่แนบไว้ ด้านล่าง เพื่อให้ทุกท่านเดินทาง ด้วยความปลอดภัย และไม่เกิดเหตุการณ์เศร้าเสียใจตามมาในภายหลัง

ติดตามได้จากรายการ รถปลดทุกข์ เพื่อแนะนำในการเดินทางได้อย่างปลอดภัย โดย นพ.ธนะพงศ์ จินวงษ์

https://www.youtube.com/watch?v=P_TqYsIAvNY&feature=youtu.be

Recent Post

มาตรฐานรถยนต์ และ คำจำกัดความ

มาตรฐานรถยนต์ และ คำจำกัดความ555

พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522

พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522555

พระราชบัญญัติขนส่งทางบก พ.ศ. 2522

พระราชบัญญัติขนส่งทางบก พ.ศ. 2522555