“โครงการจักรยานยนต์ขับขี่ปลอดภัย (Safety Bike)” จักรยานยนต์ไทยปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ

คุณรู้หรือไม่ใน 1 ปี มีเด็กเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์ เฉลี่ยปีละ 1 โรงเรียนใหญ่ ทำไมเด็กในประเทศนี้…..ตายก่อนวัยอันควร!! แล้วเราจะมีหนทางป้องกันแก้ไขอย่างไรบ้าง!!?

ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน(ศวปถ.)มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย(มนป.)ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)สนับสนุนการทดสอบและกำหนดมาตรฐานแนะนำภายใต้โครงการจักรยานยนต์ขับขี่ปลอดภัย (Safety bike)เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน เลือกใช้มาตรฐานรถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย

นพ.ธนะพงศ์ จินวงษ์  ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน กล่าวว่า “แผนงานรถจักรยานยนต์เป็นแผนงานหนึ่งของศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน ที่มุ่งเน้นการทำงานเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ข้อมูลสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนทั่วโลก บ่งชี้ว่าเกิดขึ้นจาก 3 ปัจจัย คือพฤติกรรมคน ปัจจัยด้านรถ และปัจจัยด้านถนนหรือสิ่งแวดล้อม การทำงานเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน จึงต้องทำในทุกปัจจัยทั้ง คน รถ และถนน

อย่างที่ทุกท่านทราบกันดี ว่า สถานการณ์การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยถูกจัดอันดับจากองค์การอนามัยโลกให้เป็นประเทศที่มีผู้เสียชีวิตสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก มากไปกว่านั้นข้อมูลบ่งชี้ว่า 3 ใน 4 ของการบาดเจ็บรุนแรงเกิดจากรถจักรยานยนต์ ในขณะที่ รถจักรยานยนต์เป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของการเสียชีวิต (มากถึง 65%) มีผู้เสียชีวิตเฉลี่ยปีละกว่า 5,500 ราย สอดคล้องกับจำนวนจดทะเบียนรถจักรยานยนต์สูงขึ้นเรื่อยๆ เห็นได้จากตัวเลขปี 2559 ของกรมการขนส่งทางบกมีรถจดทะเบียนสะสมสูงถึง 20 ล้านคันและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และประเด็นที่น่าสังเกตคือ รถจักรยานยนต์ในประเทศไทยมีมาตรฐานการผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรมแต่ยังขาดการตระหนักเรื่องมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการขับขี่ สังเกตได้จาก รถยี่ห้อเดียวกัน รุ่นเดียวกัน แต่การผลิตเพื่อจำหน่ายในต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น หรือ ทางยุโรป จะไม่เหมือนการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ด้านโครงสร้างกายภาพของรถ ทั้งขนาดหน้ายาง ความกว้างวงล้อ ที่มีส่วนสัมพันธ์กับความเร็วและระยะเบรก

ดังนั้นวัตถุประสงค์ของโครงการจักรยานยนต์ขับขี่ปลอดภัยในครั้งนี้ เพื่อทบทวนและกำหนดมาตรฐานแนะนำสำหรับรถจักรยานยนต์ที่ผลิตและจำหน่ายในประเทศไทย ส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ เด็กและเยาวชน ผู้ปกครอง เลือกซื้อรถจักรยานยนต์โดยคำนึงถึงประเด็นความปลอดภัยมากขึ้น และผลักดันให้ผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ที่เป็นเจ้าหลักในประเทศไทยออกแบบและผลิตรถจักรยานยนต์โดยคำนึงถึงความปลอดภัยมากขึ้น”

ผศ.ดร.จินดา เจริญพรพาณิชย์  อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการทดสอบมาตรฐานรถของประเทศไทย กล่าวว่า “ การทดสอบจักรยานที่ได้มาตรฐานแนะนำด้านความปลอดภัยภายใต้โครงการจักรยานยนต์ขับขี่ปลอดภัย (Road safety bike)  นั้นจะทำการทดสอบ

  • ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพ เช่น เครื่องยนต์ ระบบเบรก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล้อ ความกว้างของหน้ายาง
  • ทดสอบความเร็วสูงสุด โดยใช้วิธีทดสอบบน Chassis Dynamometer หรือทดสอบบนถนน
  • ทดสอบระยะเบรก โดยเทียบเคียงและนำบางส่วนของ มาตรฐาน FMV122 ของประเทศสหรัฐอเมริกา มาประยุกต์ใช้ โดยทดสอบแบบถนนแห้ง ที่ความเร็ว 40 km/h สำหรับจักรยานยนต์ที่มีเครื่องยนต์ขนาด 50 cc หรือจักรยานยนต์ที่มีความเร็วสูงสุดไม่เกิน 50 km/h และทดสอบที่ความเร็ว 60 km/h สำหรับจักรยานยนต์ที่มีเครื่องยนต์ขนาดใหญ่กว่า 50 cc หรือที่มีความเร็วสูงสุด เกิน 50 km/h

นอกจากนี้ ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน(ศวปถ.) มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย(มนป.)ที่ผ่านมา ยังได้มีการจัดทำคลิปวิดิโอรณรงค์มาตรฐานของการใช้รถใช้ถนนและคำนึงถึงจิตสำนึกสาธารณะร่วมกันโดยจะเผยแพร่คลิปออกสู่ประชาชน ทาง Page  : OHPA TV  https://th-th.facebook.com/ohpatv/

ที่มาข้อมูล : https://www.khaosod.co.th/pr-news/news_291749

Recent Post

“โครงการจักรยานยนต์ขับขี่ปลอดภัย (Safety Bike)” จักรยานยนต์ไทยปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ

คุณรู้หรือไม่ใน 1 ปี มีเด็กเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์ เฉลี่ยปีละ 1 โรงเรียนใหญ่ ทำไมเด็กในประเทศนี้…..ตายก่อนวัยอันควร!! แล้วเราจะมีหนทางป้องกันแก้ไขอย่างไรบ้าง!!?555

คำแนะนำของกลุ่มผู้เชียวชาญ เกี่ยวกับการป้องกันการบาดเจ็บจากรถจักรยานยนต์ในเด็ก

คำแนะนำของกลุ่มผู้เชียวชาญ เกี่ยวกับการป้องกันการบาดเจ็บจากรถจักรยานยนต์ในเด็ก 555