คำแนะนำของกลุ่มผู้เชียวชาญ เกี่ยวกับการป้องกันการบาดเจ็บจากรถจักรยานยนต์ในเด็ก

คำแนะนำของกลุ่มผู้เชียวชาญ เกี่ยวกับการป้องกันการบาดเจ็บจากรถจักรยานยนต์ในเด็ก

องค์การอนามัยโลก ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (WHO-SEARO) ร่วมกับ ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด (Trauma and Critical Care Centre) โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น (ซึ่งเป็นศูนย์ความร่วมมือในการป้องกันการบาดเจ็บและส่งเสริมความปลอดภัย :WHO Collaborating Centre on Injury Prevention and
Safety Promotion) จังหวัดขอนแก่น ได้จัดการประชุม “กลุ่มผู้เชี่ยวชาญการป้องกันการบาดเจ็บจากรถจักรยานยนต์ในเด็ก” ขึ้น ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ณ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากภาคส่วนต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมนำเสนอและแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ ประกอบด้วยนักชีวกลศาสตร์ นักระบาดวิทยา
เจ้าหน้าที่นโยบายและการบังคับใช้กฎหมายแพทย์ศัลยกรรมกระดูก ศัลยแพทย์  ด้านการบาดเจ็บ นักจิตวิทยาและสังคมวิทยา กุมารแพทย์ ตำรวจ วิศวกรขนส่ง ฯลฯ และมี 2 ท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เป็นสมาชิกของ WHO Expert Advisory Panels and Committees

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญได้ทบทวน (review) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการบาดเจ็บจากรถจักรยานยนต์ในเด็ก(ข้อมูลด้านระบาดวิทยา ชีวกลศาสตร์ (Biomechanics) พัฒนาการของเด็ก จิตวิทยาสังคม กฎหมายข้อบังคับในประเทศที่มีรายได้สูง ซึ่งเป็นผู้ผลิตรถจักรยานยนต์) พร้อมด้วยมาตรการด้านความปลอดภัยที่มีอยู่ ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การใช้รถจักรยานยนต์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และได้จัดเตรียมข้อแนะนำในการป้องกันการบาดเจ็บจากรถจักรยานยนต์ในเด็กไปยังประเทศสมาชิก ผ่านการเรียกร้องให้มีการดำเนินการที่มีชื่อเรียกว่า “Bangkok Call for Action”

รายละเอียดตามไฟล์แนบด้านล่างครับ

 

Recent Post

“โครงการจักรยานยนต์ขับขี่ปลอดภัย (Safety Bike)” จักรยานยนต์ไทยปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ

คุณรู้หรือไม่ใน 1 ปี มีเด็กเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์ เฉลี่ยปีละ 1 โรงเรียนใหญ่ ทำไมเด็กในประเทศนี้…..ตายก่อนวัยอันควร!! แล้วเราจะมีหนทางป้องกันแก้ไขอย่างไรบ้าง!!?555

คำแนะนำของกลุ่มผู้เชียวชาญ เกี่ยวกับการป้องกันการบาดเจ็บจากรถจักรยานยนต์ในเด็ก

คำแนะนำของกลุ่มผู้เชียวชาญ เกี่ยวกับการป้องกันการบาดเจ็บจากรถจักรยานยนต์ในเด็ก 555