สัมมนาวิชาการฯ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 16


ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 16 
ระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2567 ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี
ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป
สนใจคลิก http:www.roadsafetythai.org/register

หรือท่านใดมีความสนใจส่งผลงานเพื่อคัดเลือกรับรางวัล Prime Minister Road Safety Awards และผลงานประกวดทางวิชาการ

รางวัล Prime Minister Safety Awards 
1) สามารถส่งผลงานของท่านผ่านทางอีเมล : kulleab@gmail.com ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2567 โดยส่งผลงานไฟล์ต้นฉบับเป็น MS Word 
2) ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 โดยจะแจ้งผลถึงผู้ที่ได้รับการคัดเลือกโดยตรงเท่านั้น

การประกวดผลงานวิชาการ
1) เชิญชวนส่งบทคัดย่อ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567
2) ส่งบทคัดย่อที่มีความยาวไม่เกิน 30 บรรทัด หรือ 1 หน้ากระดาษ A4 พิมพ์ด้วยโปรแกรม MS Word
3) ส่งข้อมูลไฟล์ต้นฉบับเป็น MS Word ผ่านทางอีเมล : kulleab@gmail.com 
4) ประกาศผลการคัดเลือก ผู้ที่ได้เข้าร่วมประกวดในงานสัมมนาฯ ในวันที่ 30 กันยายน 2567

 

Social Network


ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว

ปฏิทิน กิจกรรม

คลิปวิดีโอ ที่น่าสนใจ

© 2018 - www.roadsafetythai.org All rights reserved