เมื่อมาตรการผ่อนปรนเริ่มมากขึ้น!!!  


1 มิ.ย. 2563 931 แผนงาน : ศวปถ.& มนป.   


เมื่อมาตรการผ่อนปรนเริ่มมากขึ้น!!!

การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุก็เริ่มจะกลับมา จากข้อมูลสถิติวันที่ 1-25 พฤษภาคม 2563 มีจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 805 ราย

รายละเอียดเนื้อหา กด Download เพื่อดูได้เลยครับ

© 2018 - www.roadsafetythai.org All rights reserved