เชิญชวนลงทะเบียนร่วมงาน  


3 พ.ย. 2564 958 แผนงาน : ศวปถ.& มนป.   


เชิญชวนลงทะเบียนร่วมงาน

เวทีวิชาการเพื่อการจัดการความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน

Pre-Seminar for Sustainable Road Safety

ผ่านระบบออนไลน์ ในวันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564

มาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ให้เกิดความปลอดภัยอย่างยั่งยืนกันครับ

ลงทะเบียนผ่าน QR Code กันได้เลยครับ

© 2018 - www.roadsafetythai.org All rights reserved