เปิดตัวโครงการ รัฐ-ราษฎร์รวมใจ ขับขี่ปลอดภัย เทิดไท้ในหลวง  


18 พ.ย. 2564 1132 แผนงาน : ศวปถ.& มนป.   


เปิดตัวโครงการ“รัฐ-ราษฎร์รวมใจ ขับขี่ปลอดภัย เทิดไท้ในหลวง” จองหมวกนิรภัย ออนไลน์ ผ่าน @iRVP

ในงาน“เวทีวิชาการเพื่อการจัดการความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน” วันที่ 1 ธันวาคม 2564 โดย บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ได้จัดทำโครงการ“รัฐ-ราษฎร์รวมใจ ขับขี่ปลอดภัย เทิดไท้ในหลวง”จัดทำหมวกนิรภัยสีเหลืองเต็มใบรูปแบบพิเศษจำนวน 10,000 ใบ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ใช้รถจักรยานยนต์มีอุปกรณ์ป้องกันเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง รวมถึงยังได้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการที่จะได้ทำความดีด้วยการขับขี่อย่างปลอดภัย ปฎิบัติตามกฎจราจรและสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ โดยเงินรายได้ทั้งหมดนำขึ้นทูลเกล้าฯ โดยเสด็จพระราชกุศล

เนื่องในปีพุทธศักราช 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษาบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด จัดทำโครงการ “รัฐ-ราษฎร์รวมใจ ขับขี่ปลอดภัย เทิดไท้ในหลวง” เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และเผยแพร่พระเกียรติคุณให้ประชาชนได้รับรู้และร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมกันสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่สังคมตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า โครงการฯ นี้ยังสร้างความปลอดภัยในการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ รวมถึงกระตุ้นเตือนให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาอุบัติเหตุจราจร โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนสวมหมวกนิรภัยและปฏิบัติตามกฎจราจร ผ่านการถวายคำปณิธานในโครงการฯเพื่อสร้างความปลอดภัยในการขับขี่และ/หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

บริษัทกลางฯ ได้ดำเนินการจัดทำหมวกนิรภัยรูปแบบพิเศษแบบเต็มใบสีเหลือง จำนวน 10,000 ใบ โดยหมวกนิรภัยทุกใบได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประชาชนสามารถจองได้ผ่านทางไลน์ @iRVP โดยเงินรายได้จากการจองหมวกนิรภัยทั้งหมด บริษัทกลางฯ จะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย  

สำหรับประชาชนที่สนใจเข้าร่วมจองหมวกนิรภัยในโครงการ“รัฐ-ราษฎร์รวมใจ ขับขี่ปลอดภัย เทิดไท้ในหลวง” บริษัทกลางฯจะเปิดให้ทุกท่านได้จองได้ ในงาน “เวทีวิชาการเพื่อการจัดการความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน” (วันที่ 1 ธันวาคม 2564) รูปแบบ ออนไลน์ ในช่วงหลังจบการเสวนา“สู่เป้าหมายลดตาย ครึ่งหนึ่ง ภายใต้สถานการณ์และความเสี่ยงที่ประเทศไทยต้องจัดการ” จะเริ่มเปิดจองหมวกนิรภัย ออนไลน์ ผ่านไลน์แอด @iRVP จนถึงเวลา 16.00 น. โดยประชาชนที่สนใจสามารถจองหมวกนิรภัยได้ 1 คนต่อ 1 ใบ มีรายละเอียดดังนี้

  • แอดไลน์ @iRVP
  • ผู้จองหมวกในโครงการ ร่วมถวายปณิธาน "จะขับขี่อย่างปลอดภัย และปฏิบัติตามกฎจราจร รวมถึงสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ทุกครั้ง
  • ระบุชื่อ-นามสกุล / เลขบัตรประชาชน 13 หลัก (เพื่อยืนยันตัวตน)
  • ระบุที่อยู่ในการจัดส่งหมวกนิรภัย ทางบริษัทจะจัดส่งหมวกนิรภัยให้ตามที่อยู่ ที่ระบุไว้ โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับหมวกนิรภัยภายใน 15 วัน
  • ชำระเงินผ่าน QR code จำนวน 120 บาท

ติดตาม สถานะจัดส่งหมวกนิรภัยได้ที่ เมนู “หมวกกันน็อกของฉัน” 

 โครงการฯนี้ เป็นการร่วมพลังทำความดี ด้วยหัวใจ ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัยและปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อสร้างความปลอดภัยในการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ ให้เกิดในวงกว้าง อีกทั้งยังเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้กับประชาชนผู้ใช้รถจักรยานยนต์ที่เข้าร่วมโครงการในการได้มีส่วนร่วมทูลเกล้าฯถวายรายได้ โดยเสด็จพระราชกุศลอีกด้วย                                                                                                                                                                                                                                  

© 2018 - www.roadsafetythai.org All rights reserved