7 วัน อันตรายใช้มาตรการที่เข้มข้น เริ่มนำร่อง สงกรานต์ 2565 ในพื้นที่ศาล ภาค 6  


12 เม.ย. 2565 551 แผนงาน : ศวปถ.& มนป.   


สงกรานต์ปีนี้ แม้ยังอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) แต่ก็มีสัญญาณผ่อนปรนจากภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเดินทาง การมีกิจกรรมงานบุญประเพณีและงานรื่นเริงได้ระดับหนึ่งโดยขออนุญาตจากหน่วยงานพื้นที่ รวมถึงไม่ได้งดจำหน่ายสุรา หรือปิดสถานบันเทิงต่างๆ คาดการณ์ว่าความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนทั้งช่วงเดินทางและช่วงฉลองสงกรานต์ จะปรับเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าปี 2564 เมื่อพิจารณาสถานการณ์อุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ โดยเฉพาะการเสียชีวิตจาก “เมาแล้วขับ” จะพบว่าแต่ละเทศกาลสงกรานต์ เมาแล้วขับจะเป็นสาเหตุหลักที่ทำเกิดการเสียชีวิตมาโดยตลอด (เฉลี่ยร้อยละ 16-32) ยกเว้นในปี 2563 ที่ภาครัฐมีมาตรการ lock down เคอร์ฟิว และห้ามขายสุรา ส่งผลให้เมาแล้วขับเป็นสาเหตุเสียชีวิตร้อยละ 10 แต่เมื่อผ่อนปรนให้มีการขายสุราเป็นปกติ ก็พบว่าเมาแล้วขับกลับเพิ่มขึ้นเท่าตัว เป็นร้อยละ 21.5 ของการเสียชีวิต ดังนั้น ในปีนี้คาดการณ์ว่าปัญหา “เมาแล้วขับ” จะกลับมาเป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตในช่วงสงกรานต์ 2565 นี้

นางสาวมยุรี จามิกรานนท์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 มอบนโยบายเรื่องฐานขับรถขณะเมาสุรา ระหว่างวันที่ 11–18 เมษายน 2565 ให้ศาลในเขตอำนาจของสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษา ภาค 6 ซึ่งมีเขตอำนาจ 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุตรดิตถ์ พิษณุโลก อุทัยธานี กำแพงเพชร สุโขทัย พิจิตร ตาก เพรชบูรณ์ และนครสวรรค์ ดังนี้

1) บังคับการลงโทษให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันในช่วงวันที่ 11-18 เมษายน 2565 โดยใช้ดุลยพินิจลงโทษที่เข้มข้น

2) ประสานกับจังหวัดและสำนักงานตำรวจภูธร ภาค 6 ตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ และตั้งป้ายเตือนเมาไม่ขับ

3) ดำเนินการประสานกรมราชทัณฑ์ เตรียมความพร้อมด้านสถานที่

4) จัดทำแบบประเมินความพร้อมโดยสำรวจทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำผลมาศึกษาในการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ทั้งนี้ จะเป็นวิธีการที่จะทำให้บุคคลเมาแล้วขับ ได้ตระหนักรู้ว่าหาก เมาแล้วยังขับซึ่งเป็นการกระทำผิดกฎหมาย ก็จะต้องถูกบังคับโดยใช้มาตรการที่เข้มข้น น่าจะเป็นวิธีหนึ่งที่ได้ผลจริงจังทำให้บุคคลนั้น หมดสนุก สาเหตุที่ใช้คำว่าทำให้บุคคลนั้นหมดสนุกก็เพราะว่าการดื่มสุรานั้น ผู้ดื่มมิได้ดื่มเพื่อสุขภาพพลานามัยของตนเอง แต่เป็นการดื่มของมึนเมาอย่างมากเพื่อความสนุกจนขาดความยั้งคิดแล้วไปขับรถ ทั้งๆ ที่ทราบอยู่แล้วว่าการขับรถขณะมึนเมาอาจก่อให้เกิดอันตรายกับบุคคลที่ใช้ถนนหนทางร่วมกัน ศาลจึงต้องการคุ้มครองประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน โดยมาตรการที่ดีควรให้ประชาชนรับรู้จะได้รับความร่วมมือจากประชาชน

© 2018 - www.roadsafetythai.org All rights reserved