เชิญร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติเรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 15 “ทศวรรษใหม่ วิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัยต้องมาก่อน”  


27 เม.ย. 2565 697 แผนงาน : ศวปถ.& มนป.   


เชิญร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติเรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 15 
“ทศวรรษใหม่ วิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัยต้องมาก่อน”
วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น. 
ถ่ายทอดสดออนไลน์ผ่าน Facebook ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน
https://web.facebook.com/RoadsafetygroupThailand

© 2018 - www.roadsafetythai.org All rights reserved