หมวดรถตู้ : นพ.ธนะพงศ์ ชี้ถึงเวลานำตัวล็อคความเร็วมาใช้- รื้อระบบประกอบการรถตู้  


4 ธ.ค. 2561 10096 แผนงาน : รถโดยสารสาธารณะปลอดภัย   


บทความโดย สำนักข่าวอิศรา สัมภาษณ์ นพ.ธนะพงศ์ จินวงษ์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) ถึง มาตรการอื่นๆ นอกเหนือจากการติดตั้ง GPS ซึ่งสะท้อนว่า ยังไม่เพียงพอที่จะลดพฤติกรรมเสี่ยงที่เกิดจากพนักงานขับรถตู้โดยสารสาธารณะ แต่ต้องมองถึงรากปัญหาเรื่องการจัดการระบบการให้ใบอนุญาตของกรมการขนส่งทางบกที่เป็นรายย่อย มากจนเกินไป ทำให้ไม่สามารถควบคุมได้ รวมถึงการให้ใบอนุญาตทับเส้นทางกัน และค่าตอบแทนตามรอบวิ่ง ส่งผลให้ พนักงานขับรถ ต้องแย่งกับรับผู้โดยสาร และวิ่งด้วยความเร็วสูง เพื่อทำรายได้ให้มากที่สุด

ทางแก้ไขคือการรือระบบทั้งหมดโดยเฉพาะการทำรอบและการดูแลค่าตอบแทนพนักงานขับรถให้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต นอกเหนือจากนี้ ต้องพิจารณา อุปกรณ์ส่วนควบอื่นๆ เช่น ตัวล๊อคความเร็ว หรือ Speed limit มาใช้งาน เพื่อลดความเสี่ยงด้านความเร็ว ซึ่งถือเป็นรากจริงๆ ของปัญหารถตู้โดยสารของประเทศไทย

ที่มา : http://www.isranews.org/thaireform/thaireform-news/item/53069-news-53069.html

© 2018 - www.roadsafetythai.org All rights reserved