วิสัยทัศน์ นโยบาย ของพรรคการเมืองสู่การเป็นประเทศแห่งความปลอดภัยทางถนนและกำหนดแนวทางการสร้างความปลอดภัยทางถนนให้กับประชาชนไทย


19 เม.ย. 2566 141 แผนงาน : ศวปถ.& มนป.


เชิญชวนร่วมรับชมและแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็นใน "เวทีสัมมนาวิสัยทัศน์พรรคการเมืองเพื่อนโยบายความปลอดภัยทางถนน" จากผู้แทนพรรคการเมืองต่างๆ ในวันที่ 20 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ จากโรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ


© 2018 - www.roadsafetythai.org All rights reserved