ประกาศ โครงการจัดจ้างการพัฒนาระบบการเก็บข้อมูลสถิติพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักยานยนต์แบบอัตโนมัติ


24 มิ.ย. 2564 658 แผนงาน : ศวปถ.& มนป.


ประกาศ "โครงการจัดจ้างการพัฒนาระบบการเก็บข้อมูลสถิติพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์แบบอัตโนมัติ"


© 2018 - www.roadsafetythai.org All rights reserved