โครงการประเมินมาตรการการตรวจแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขับขี่ที่ประสบอุบัติเหตุในจังหวัดอุดรธานีและระดับประเทศ โดย นางสาวตีหรอห๊ะ ดนหรอหมาน และ ดร.นพ.พลเทพ วิจิตรคุณากร

โครงการประเมินมาตรการการตรวจแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขับขี่ที่ประสบอุบัติเหตุในจังหวัดอุดรธานีและระดับประเทศ โดย นางสาวตีหรอห๊ะ ดนหรอหมาน และ ดร.นพ.พลเทพ วิจิตรคุณากร

19 ต.ค. 2563 627 แผนงาน : การบังคับใช้กฎหมาย


© 2018 - www.roadsafetythai.org All rights reserved