ความเร็ว 120 กม./ชม. "ลด - เสี่ยง" อุบัติเหตุทางถนน


10 พ.ค. 2565 49 แผนงาน : ศวปถ.& มนป.


ขณะที่ไทยกำลังจะบังคับใช้เรื่องคาร์ซีทสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 6 ปี เพื่อความปลอดภัย ขณะเดียวกันมีข้อกังวลกับการเพิ่มเส้นทางกำหนดความเร็ว 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงว่า สวนทางกับเป้าหมายการลดอุบัติเหตุทางถนนภายในปี 2573 หรือไม่

ที่มา: Thai PBS

© 2018 - www.roadsafetythai.org All rights reserved