ทางม้าลาย(ไม่)​ปลอดภัย


23 มิ.ย. 2565 209 แผนงาน : ศวปถ.& มนป.


แม้ภาพรวม 3 ปีที่ผ่านมา อุุบัติเหตุทางถนนของไทยจะลดลงจากปัจจัยโควิด 19 แต่เฉพาะปีที่แล้ว เราก็มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนกว่า 16,000 คน เฉลี่ย 47 คนต่อวัน ในจำนวนนี้เป็นคนที่ใช้ทางเท้าร้อยละ 6-8 และ กทม.ซึ่งตั้งเป้าเป็นเมืองปลอดภัย ก็พบสถิติเสียชีวิตสูงที่สุด จากหลายปัจจัย

ที่มา: Thai PBS

© 2018 - www.roadsafetythai.org All rights reserved