คุณคิดว่ามาตรฐานรถนักเรียนควรเป็นอย่างไร


7 ม.ค. 2562 445 แผนงาน : ศวปถ.& มนป.


รายการ : Hardcore ข่าว ออกอากาศเมื่อวันที่ : 14 มิถุนายน 2559 สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 นำเสนอประเด็น เรื่อง คุณคิดว่ามาตรฐานรถโรงเรียนควรเป็นอย่างไร นพ.ธนะพงศ์ จินวงษ์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน ได้สะท้อนมุมมองของปัญหามาตรฐาน

© 2018 - www.roadsafetythai.org All rights reserved