รายการสร้างสุขเมืองไทย_ความปลอดภัยทางถนนกับการจัดการที่เข้มแข็ง


6 ธ.ค. 2561 837 แผนงาน : ศวปถ.& มนป.


ผลิตให้กับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เทปสัมภาษณ์ : งานสัมมนาระดับชาติ เรื่องความป­ลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 12 “ครึ่งทางทศวรรษ...กับการจัดการที่เข้มแข็­ง” ในวันที่ 14-15 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุง

© 2018 - www.roadsafetythai.org All rights reserved