ชีวิตและความสูญเสีย...จากอุบัติเหตุบนท้องถนน.


6 ธ.ค. 2561 704 แผนงาน : ศวปถ.& มนป.


ปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน เป็นเรื่องใกล้ตัวของทุกคน และในหลายๆครั้งก็พบว่า ผู้ที่สูญเสีย ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุนั้น­ๆเลย แต่กลับต้องได้รับผลจากความประมาท เลินเล่อ และไม่รับผิดชอบของผู้อื่น… การป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเ

© 2018 - www.roadsafetythai.org All rights reserved