การจัดการระเบียบจราจรภายในโรงเรียน


6 ธ.ค. 2561 1185 แผนงาน : ศวปถ.& มนป.


VTR การนำเสนอตัวอย่างการจัดการจราจรภายในโรงเรียนเพื่อเป็นต้นแบบด้านความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบริเวณหน้าโรงเรียน http://youtu.be/JsNo2OKpLAc รายละเอียดสามารถโหลดได้ทาง ลิงค์ด้านล่างครับ https://db.tt/qMHYrwml

© 2018 - www.roadsafetythai.org All rights reserved