"หยุดอุบัติเหตุด้วยความห่วงใย"


13 ก.ค. 2563 594 แผนงาน : ศวปถ.& มนป.


ภัยเงียบ (อุบัติเหตุทางถนน) ..ช่วงโควิด 19 แต่เราเชื่อว่า "ความห่วงใย" เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้

New Normal

© 2018 - www.roadsafetythai.org All rights reserved