PPT การนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกำกับทิศ ศวปถ. ครั้งที่ 3/2559

PPT การนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกำกับทิศ ศวปถ. ครั้งที่ 3/2559


23 พ.ย. 2561 850 แผนงาน : ศวปถ.& มนป.


ประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทาง ศวปถ. ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559 ที่ สสส. นำเสนอผลการดำเนินโครงการที่น่าสนใจและสามารถเผยแพร่ได้ ได้แก่

- การรายงานความคืบหน้าโครงการประเมินคุณภาพและความปลอดภัยระบบรถโดยสารสาธารณะ โดย ดร.สุเมธ องกิตติกุล จาก TDRI

- โครงการประเมินมาตรฐานความเร็วในการขับขี่ ด้วยกล้องตรวจจับความเร็วแบบอัตโนมัติ โดย รศ.ดร.ธเนศ เสถียรนาม จาก ม.ขอนแก่น

เอกสารการประชุมที่น่าสนใจ และสามารถโหลดเพื่อนำไปใช้ขับเคลื่อนงานด้านการลดอุบัติเหตุทางถนน ต่อไปครับ

© 2018 - www.roadsafetythai.org All rights reserved