พิธีปิดการสัมมนาฯ

พิธีปิดการสัมมนาฯ


26 พ.ย. 2561 864 แผนงาน : ศวปถ.& มนป.


วันที่ ๑๕ ธ.ค. 2558 เวลา ๑๕.๐๐-๑๕.๓๐ น. ห้อง Grand Hall 202

พิธีปิดการสัมมนาฯ

๑) กล่าวรายงาน และ สรุปข้อเสนอนโยบายจากเวทีสัมมนา ฯ
โดย    นพ.ธนะพงศ์ จินวงษ์ ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน 

๒) พิธีมอบรางวัล “ผลการประกวดข่าวและสารคดีเชิงข่าวสืบสวนอุบัติเหตุ” ครั้งที่ ๒
จัดโดย สถาบันอิศรา ร่วมกับ สอจร. ศวปถ. และ สสส. 
ประธานมอบรางวัล ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

๓) ประกาศผล และ พิธีมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดผลงานวิชาการ และ 
บรรยายพิเศษ “ก้าวต่อไปศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน กับ การจัดการที่เข้มแข็ง”
โดย นายชยพล ธิติศักดิ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

ปิดการสัมมนา

© 2018 - www.roadsafetythai.org All rights reserved