PPT เสวนาเรื่องจับตาประเทศไทย สร้างสิทธิความปลอดภัยให้กับประชาชน ในการประชุมสัมมนาระดับชาติฯ ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 12/12/2556

PPT เสวนาเรื่องจับตาประเทศไทย สร้างสิทธิความปลอดภัยให้กับประชาชน ในการประชุมสัมมนาระดับชาติฯ ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 12/12/2556


26 พ.ย. 2561 844 แผนงาน : ศวปถ.& มนป.


รวบรวม PPT การนำเสนอในช่วงเสวนาจับตาประทศไทย สร้างสิทธิความปลอดภัยให้กับประชาชน โดยตัวแทนจากภาคประชาชนและภาครัฐ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2556 ณ. ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพ 

© 2018 - www.roadsafetythai.org All rights reserved