PPT ปาฐกถาพิเศษ เส้นทางความปลอดภัยสู่ AEC โดย นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ รองปลัดกระทรวงคมนาคม

PPT ปาฐกถาพิเศษ เส้นทางความปลอดภัยสู่ AEC โดย นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ รองปลัดกระทรวงคมนาคม


26 พ.ย. 2561 894 แผนงาน : ศวปถ.& มนป.


PPT นำเสนอช่วงปาฐกถาพิเศษ เส้นทางความปลอดภัยสู่ AEC โดย นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ รองปลัดกระทรวงคมนาคม เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2556 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพ

© 2018 - www.roadsafetythai.org All rights reserved