โครงการศึกษานโยบายที่เหมาะสมเพื่อลดภาระและเพิ่มศักยภาพของกรมคุมประพฤติ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ ขำเพชร และคณะ

โครงการศึกษานโยบายที่เหมาะสมเพื่อลดภาระและเพิ่มศักยภาพของกรมคุมประพฤติ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ ขำเพชร และคณะ


19 ต.ค. 2563 83 แผนงาน : การบังคับใช้กฎหมาย


© 2018 - www.roadsafetythai.org All rights reserved