โครงการการศึกษาช่องว่างและแนวทางที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายต่อการลดพฤติกรรมการเมาแล้วขับบนท้องถนน โดย รศ.ดร.ธีระ สินเดชารักษ์

โครงการการศึกษาช่องว่างและแนวทางที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายต่อการลดพฤติกรรมการเมาแล้วขับบนท้องถนน โดย รศ.ดร.ธีระ สินเดชารักษ์


19 ต.ค. 2563 95 แผนงาน : การบังคับใช้กฎหมาย


© 2018 - www.roadsafetythai.org All rights reserved