โครงการประเมินมาตรการการตรวจแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขับขี่ที่ประสบอุบัติเหตุในจังหวัดอุดรธานีและระดับประเทศ โดย นางสาวตีหรอห๊ะ ดนหรอหมาน และ ดร.นพ.พลเทพ วิจิตรคุณากร

โครงการประเมินมาตรการการตรวจแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขับขี่ที่ประสบอุบัติเหตุในจังหวัดอุดรธานีและระดับประเทศ โดย นางสาวตีหรอห๊ะ ดนหรอหมาน และ ดร.นพ.พลเทพ วิจิตรคุณากร


19 ต.ค. 2563 92 แผนงาน : การบังคับใช้กฎหมาย


© 2018 - www.roadsafetythai.org All rights reserved