เกมการ์ด (ไพ่ปัจจัยกำหนดสุขภาพ)

เกมการ์ด (ไพ่ปัจจัยกำหนดสุขภาพ)


6 พ.ย. 2563 374 แผนงาน : การจัดการกลไกความปลอดภัยทางถนน


เกมการ์ด (ไพ่ปัจจัยกำหนดสุขภาพ) เพื่อใช้ประกอบกระบวนการเรียนรู้ เครื่องมือ 5 ชิ้น 
ใน part ของการสร้างความเข้าใจเรื่องปัจจัยกำหนดสุขภาพ (Determinants of Health)

นำไปปรินท์ ตัดแปะ ได้ตามอัธยาศัย ^^

© 2018 - www.roadsafetythai.org All rights reserved