WHO ชี้ไทยตายจากอุบัติเหตุทางถนนกว่า 2 หมื่นคนต่อปี 08-05-62 สปริงนิวส์


10 พ.ค. 2562 570 แผนงาน : ศวปถ.& มนป.


ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน พบข้อมูลกลุ่มอายุ 15 - 19 ปี เสียชีวิตจากอุบัติเหตุด้วยรถจักรยานยนต์มากเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย สอดคล้องกังองค์การอนามัยโลก ระบุสาเหตุการเสียชีวิตของไทยมาจากอุบัติเหตุทางถนน

© 2018 - www.roadsafetythai.org All rights reserved