"ยกเลิกเคอร์ฟิว ผ่อนปรนขายเหล้า ... ด่านตรวจเมาควรกลับมา"


15 มิ.ย. 2563 560 แผนงาน : ศวปถ.& มนป.


พูดคุยกับ นพ.ธนะพงศ์ จินวงษ์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)

เรื่อง "ยกเลิกเคอร์ฟิว ผ่อนปรนขายเหล้า ... ด่านตรวจเมาควรกลับมา"

ที่มา : FM91 Trafficpro

© 2018 - www.roadsafetythai.org All rights reserved