เวทีวิชาการเพื่อการจัดการความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน


24 พ.ย. 2564 70 แผนงาน : ศวปถ.& มนป.


เชิญชวนร่วมงาน

เวทีวิชาการเพื่อการจัดการความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน

Pre-Seminar for Sustainable Road Safety

วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น.

ในรูปแบบออนไลน์

สามารถลงทะเบียนผ่าน QR Code โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

© 2018 - www.roadsafetythai.org All rights reserved